TO BAUHAUS
OR NOT
TO BAUHAUS

Designworkshop som ble gjennomført 16.–22. juni 2019 på Aldea, Bergen. Resultatet stilles ut bl.a. på Designers' Saturday, 6.–8. september i Oslo.

 


 
 

manifesto

Har vi designere mistet av syne de høyere idealene som sto så sentralt i den mest innflytelsesrike bevegelsen innen industridesign noensinne? Bauhausidealene – høyest mulig kvalitet tilgjengelig for de mange – var basert på en nær sammenheng mellom kulturell bevissthet, sosialt engasjement og økonomisk avkastning.

Enhver generasjon har naturligvis rett til å omfavne sin tidsånd, for å designe noe nytt. 

Når det er sagt, virker det som om man i dag opphøyer at noe er nytt som den eneste ønskende kvaliteten. Det kan ikke lenger likestilles med ekte innovasjon, men heller omformuleres til “illusjonen av det nye”. Som et tomt skall, fritt for mening og substans har design blitt ett mål i seg selv heller enn en prosess for å skape et resultat med mening.

Vi skylder vår eget fagfelt å reflektere over egen praksis, samt å vurdere hver enkelt komponent vi velger å bruke. Hver gang! Design krever en konstant søken etter idealer, sprenging av grenser og en kontinuerlig forbedring av vår respons på fundamentale spørsmål; “Hva kan design tilføre i en verden med overflod av produkter og tjenester?”.

Dieter Rams – Less and Better

 
 

workshop

Designere som tar seg selv på alvor, evner å balansere eksperimentelle og visjonære prosjekter på den ene siden, og god overbevisende design som produsenter er interessert i på den andre.

Med dette i bakhodet, og sett i sammenheng med 100-årsjubileet til Bauhausskolen, ønsker vi å invitere til en ukes designworkshop, der vi diskuterer, designer, utforsker og utvikler prototyper basert på spørsmålet: Hva kan vårt design tilføre i en verden med overflod av produkter og tjenester?

dato 16.–22. juni 2019

sted  Aldea workshops

deadline påmelding 17. Mai

pris kr 1.300 for NIL-medlemmer / kr 1.900 for ikke NIL-medlemmer

Workshopen er støttet av NIL og blir arrangert av Møbelgruppen i NIL. Deltakeravgiften inkluderer overnatting, leie av verkstedlokaler og bruk av materialer.

Hele workshopen vil bli grundig dokumentert, og vi stiller ut resultatet på interiørmessen i Bergen og på Designers Saturday i Oslo.

 
 

Teaser — Bauhaus 100