from bauhaus
to biomimicry

Philipp von Hase
Møbeldesigner MNIL

16. June 2019

 
 
ball.png
 

less is more

Bauhausidealene – høyest mulig kvalitet tilgjengelig for de mange – var basert på en nær sammenheng mellom kulturell bevissthet, sosialt engasjement og økonomisk avkastning.

Mies van de Rohe - Arkitekt, Bauhaus direktør - modernist - født 1886

Har vi designere mistet av syne de høyere idealene som sto så sentralt i den mest innflytelsesrike bevegelsen innen industridesign noensinne?

 
 
 

less and better

Enhver generasjon har naturligvis rett til å omfavne sin tidsånd, for å designe noe nytt. Samtidig er de vor plikt å reflektere over vor egen praksis.

Dieter Rams - Industridesigner for Braun - funksjonalist - født 1932

Design krever en konstant søken etter idealer, sprenging av grenser og en kontinuerlig forbedring av vår respons på fundamentale spørsmål som; Hva kan design tilføre i en verden med overflod av produkter og tjenester?

 
 
 
2_color.png
 

not just less bad

Cradle to cradle er en helhetlig tilnærming til hvordan vi kan etterligne naturen i måten vi produserer ting på. I naturen er finns alt, ingenting går tapt, alt blir forvandlet. Naturen går i kretsløp og det samme tenker man seg at produkter og produksjonsprosesser kan gjøre.

Michael Braungart - kjemiker - og William McDonough - designer - forfatter av boken cradle 2 cradle - fra 2002

Istedenfor å tenke at produktet er ferdig når forbrukeren har kjøpt det, tenker man på hva som skjer etter at forbrukeren er ferdig med å bruke det. Så fra å tenke fra vugge til grav, tenker man heller fra vugge til vugge. 

 
 
 

less and bio

Biomimikk er en tilnærming til innovasjon som søker bærekraftige løsninger på menneskelige utfordringer ved å etterligne naturens tidsprøvde mønstre og strategier. Målet er å skape produkter og prosesser som er bedre tilpasset livet på jorden.

Lilian van Daal, produktdesigner med fokus på Biomimicry - 2016

“De største innovasjonene i det 21. århundre vil være ved krysset av Biologi og Teknologi. En ny epoke begynner." Steve Jobs

 
2_color.png
 

walk your talk

Designere som tar seg selv på alvor, evner å balansere eksperimentelle og visjonære prosjekter på den ene siden, og god overbevisende design som produsenter er interessert i på den andre.

Med dette i bakhodet ønsker vi å diskuterer, designer, utforsker og utvikler prototyper basert på spørsmålet: Hva kan vårt design tilføre i en verden med overflod av produkter og tjenester?