to bauhaus
or not
to bauhaus

 
 

designworkshop
16.–22. juni 2019

transparent.png
 

manifesto

Har vi designere mistet av syne de høyere idealene som sto så sentralt i den mest innflytelsesrike bevegelsen innen industridesign noensinne? Bauhausidealene – høyest mulig kvalitet tilgjengelig for de mange – var basert på en nær sammenheng mellom kulturell bevissthet, sosialt engasjement og økonomisk avkastning.

Enhver generasjon har naturligvis rett til å omfavne sin tidsånd, for å designe noe nytt. 

Når det er sagt, virker det som om man i dag opphøyer at noe er nytt som den eneste ønskende kvaliteten. Det kan ikke lenger likestilles med ekte innovasjon, men heller omformuleres til “illusjonen av det nye”. Som et tomt skall, fritt for mening og substans har design blitt ett mål i seg selv heller enn en prosess for å skape et resultat med mening.

Vi skylder vår eget fagfelt å reflektere over egen praksis, samt å vurdere hver enkelt komponent vi velger å bruke. Hver gang! Design krever en konstant søken etter idealer, sprenging av grenser og en kontinuerlig forbedring av vår respons på fundamentale spørsmål; “Hva kan design tilføre i en verden med overflod av produkter og tjenester?”.

Dieter Rams – Less and Better